การเติมมูลค่าในบัตรแรบบิท

diag_topup_01

การเติมเงินทำได้ง่าย ๆ เพียงติดต่อห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีใดก็ได้ หรือ ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต ที่มีสัญลักษณ์เติมเงิน

diag_topup_02

การเติมเงินนั้นกำหนดให้เติมเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท (เติมเป็นจำนวนเต็มโดยเพิ่มได้ทีละ 100 บาท อาทิ 100, 500, 1,200 บาท เป็นต้น) โดยมูลค่ารวมต้องไม่เกิน 4,000 บาท

diag_topup_03

ยอดเงินที่เติมเข้าไปจะเป็นยอดเงินสะสมในบัตรแรบบิท พร้อมสำหรับการใช้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆที่รองรับ รวมไปถึงสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าและสถานบริการชั้นนำที่รองรับการใช้บัตรแรบบิท ได้ทันที (สำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ สามารถเติมเที่ยวการเดินทางลงในบัตรแรบบิทได้อีกด้วย)