บัตรแรบบิทคืออะไร

บัตรแรบบิทคือระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบบแรกในประเทศไทยที่ มีระบบตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ รวมถึง สินค้าและบริการชั้นนำที่ครอบคลุม และ ตอบสนอง ทุกการจับจ่ายให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแรบบิท

 

สถานที่จำหน่ายบัตรแรบบิท

  • บัตรแรบบิทมาตรฐาน ออกได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ทุกสถานี
  • เงื่อนไขการออกบัตรแรบบิท
    อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 
 

การเติมมูลค่าในบัตรแรบบิท

บัตรแรบบิทเป็นระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์จึงจำเป็นต้องมีเงินสะสมอยู่ในบัตรแรบบิทก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้จ่ายได้การเติมเงินทำได้ง่าย ๆ เพียงติดต่อห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีใดก็ได้  หรือผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาตที่มีสัญลักษณ์เติมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมมูลค่าในบัตรแรบบิท

 

การใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท

เมื่อเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ที่รองรับการใช้บัตรแรบบิท เพียงแตะบัตรแรบบิท ที่เครื่องอ่านแล้วรอสัญญาณดัง ค่าโดยสารจะถูกหักออกจากยอดเงินในบัตรแรบบิทโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากสถานีปลายทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท

 
 
 

การลงทะเบียนบัตรแรบบิท

คุ้มครองเงินคงเหลือที่อยู่ในบัตรแรบบิทจากเหตุไม่คาดฝัน เช่น การสูญหายหรือถูกขโมย โดย

  • ลงทะเบียนแรบบิท
  • แจ้งการสูญหายหรือถูกขโมยเพื่อระงับการใช้งานบัตรแรบบิท ผ่านแรบบิทฮอตไลน์
  • ขอคืนมูลค่าคงเหลือของบัตรแรบบิท โดยเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนบัตรแรบบิทได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 19.00 น. ที่ศูนย์บริการบัตรแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม) และที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานีในเวลาทำการ ลงทะเบียนได้ง่ายๆ เพียงเตรียมหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้มาติดต่อเพื่อดำเนินการลงทะเบียนที่ศูนย์บริการบัตรแรบบิท

  • บัตรแรบบิทที่คุณต้องการลงทะเบียน
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำหรับชาวไทย หรือแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงสำหรับชาวต่างชาติ
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรแรบบิทที่มีอายุต่ำว่า 15 ปี และไม่มีบัตรประชาชน ให้แสดงสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน หรือผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนแทนได้

อ่านเพิ่มเติม ข้อตกลงเงื่อนไข ที่นี่