อิมพีเรียล เวิลด์

ดำเนินธุรกิจค้าปลีก และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของศูนย์การค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกสบาย และประโยชน์สูงสุด ดำเนินกิจการโดย บริษัท อิมพีเรียลพลาซ่า จำกัด

Rabbit Card

Locations

ศูนย์อาหารอิมอิ่ม ชั้นใต้ดิน (B Fl.)

ศูนย์อาหารอิมอิ่ม ชั้น 4

Contact