อายุการใช้งานบัตรแรบบิท

อายุการใช้งานบัตรแรบบิท

– บัตรแรบบิทมีอายุการใช้งาน 7 ปี นับจากวันที่ออกบัตร โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บัตรแรบบิทนั้นจะกลายเป็นบัตรแรบบิทหมดอายุ ผู้ถือบัตรแรบบิทจะไม่สามารถเติมเที่ยวโดยสาร และ/หรือเติมเงินในบัตรแรบบิทหมดอายุได้ อย่างไรก็ตาม หากบัตรแรบบิทหมดอายุนั้นไม่ได้มีการหยุดใช้งานเกินกว่า 2 ปี ผู้ถือบัตรแรบบิทจะยังสามารถใช้เที่ยวโดยสาร (เงื่อนไขการใช้เที่ยวโดยสารเป็นไปตามที่บีทีเอสกำหนด) และ/หรือเงินคงเหลือในบัตรแรบบิทได้ หรือสามารถขอเงินคงเหลือในบัตรแรบบิทคืนได้ด้วย

– ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรแรบบิทได้ ที่นี่

พิเศษ ผู้ถือบัตรแรบบิทมาตรฐานหรือบัตรแรบบิทพิเศษที่หมดอายุแล้ว สามารถนำบัตรแรบบิทดังกล่าวมาติดต่อได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี เพื่อขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการออกบัตรแรบบิทมาตรฐานใบใหม่ จากปกติ 100 บาท เหลือเพียง 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562