วิธีการเติมเงินบัตรแรบบิท ผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

วิธีการเติมเงินบัตรแรบบิท ผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

1. กดเติมเงิน

2. แตะบัตรแรบบิทที่ด้านหลังโทรศัพท์ จนกว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์

3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม และช่องทางการชำระเงิน

4. ระบบจะพาท่านไปยังแอปพลิเคชันของธนาคารตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือก

5. เมื่อทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณากดกลับมายังแอปพลิเคชัน My Rabbit

6. แตะบัตรแรบบิทที่ด้านหลังโทรศัพท์อีกครั้ง เพื่อนำเงินเข้าบัตร