วิธีการเติมเงินบัตรแรบบิท ผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

myrabbit

วิธีการเติมเงินบัตรแรบบิท ผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

  • 1. กด "เติมเงิน"

  • 2. แตะบัตรแรบบิทที่ด้านหลังโทรศัพท์ จนกว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์

  • 3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม และช่องทางการชำระเงิน

  • 4. ระบบจะพาท่านไปยังแอปพลิเคชันของธนาคารตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือก

  • 5. เมื่อทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณากดกลับมายังแอปพลิเคชัน My Rabbit

  • 6. แตะบัตรแรบบิทที่ด้านหลังโทรศัพท์อีกครั้ง เพื่อนำเงินเข้าบัตร