เจเจ ฟู้ดคอร์ด

เป็นศูนย์อาหารและการค้าที่มีสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆ พร้อมทั้งร้านอาหารอร่อยในศูนย์อาหาร ภัตตาคารชั้นนำ จึงเป็นแหล่งรวมนักช๊อป ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเลือกซื้อสินค้าการเดินทางสู่เจ.เจ.มอลล์ นั้นสะดวกสบาย

Rabbit Card
Rabbit LINE Pay

Locations

เจ.เจ.มอลล์ ฟู้ดคอร์ด ,ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์, ชั้น 2

Contact