สวนดุสิต โฮม เบเกอรี่

โฮม เบเกอรี่ ก่อตั้งขึ้นในราวพ.ศ. 2529 โดยผศ. มณี ปานเจริญ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยครูสวนดุสิต มีเป้าหมาย จัดตั้งเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาคหกรรมฯ ซึ่งปัจจุบัน เปลี่ยนฐานะเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ที่มาของชื่อ “โฮม เบเกอรี่ “นั้น  มาจากแนวคิดของ รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑารัตน์    รองอธิการบดี ด้วยเห็นว่าร้านเบเกอรี่ภายใต้หลักสูตรคหกรรมศาสตร์นี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “โฮม อีโคโนมิก-Home Economic” เลยให้ชื่อร้านขนมแห่งนี้ว่า “โฮม เบเกอรี่”

 

โฮม เบเกอรี่ เริ่มต้นขึ้นในปี 2529 ตอนนั้นขนมพื้นฐานที่ทำออกมาจำหน่าย เป็นพวก  ขนมปัง คุกกี้ เค้กถ้วย ต่อมาค่อยมีการประยุกต์นำผลไม้-ขนมไทย มาเป็นวัตถุดิบ เช่น เค้กลูกตาล  เค้กฝอยทอง ซึ่งสูตรนี้น่าจะเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทย จากนั้นไม่นานมีการประยุกต์สูตรเค้กของต่างประเทศ ซึ่งเป็น เค้กหน้าคาราเมลเยิ้ม มีเม็ดมะม่วงหรือเม็ดถั่วโรยหน้า แต่เรานำมาอบให้นานขึ้นในสไตล์ไทยๆ กระทั่งกลายเป็นทอฟฟี่เค้ก ในที่สุด

 

ปัจจุบัน  “สวนดุสิต โฮม เบเกอรี่” ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Rabbit Card
Rabbit LINE Pay

Locations

Contact