มาดาม ทุสโซ

นับล้านๆ คนที่ได้เข้าประตูมาดามทุสโซด์มาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อ 200 ปีก่อนและยังคงเป็นที่นิยมอย่างที่เคยเป็นมา

Rabbit Card
Rabbit LINE Pay

Locations

สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 4

Contact