คู่มือการใช้งานแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

คู่มือการใช้งานแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

คู่มือการใช้งานแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

Garmin x Rabbit คืออะไร

Garmin x Rabbit คือ นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ รุ่นพิเศษที่มีฟังก์ชันแรบบิท* ทำให้นาฬิกาเรือนนี้สามารถใช้งานฟังก์ชัน Garmin และฟังก์ชันต่าง ๆ ของแรบบิทได้เหมือนกันกับบัตรแรบบิททั่วไป โดยฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit เป็นบัตรแรบบิทร่วมที่ออกโดย บริษัท การ์มิน (ประเทศไทย) จำกัด (“การ์มิน”)

*ฟังก์ชันแรบบิท หรือแรบบิท หรือบัตรแรบบิท ในคู่มือฉบับนี้ ให้หมายถึง เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นสมาร์ทการ์ดใบเดียวในประเทศไทยที่สามารถใช้ชำระได้ทั้งค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เรือโดยสาร และรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่าง ๆ รวมถึงสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ


การใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบน Garmin x Rabbit ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit และเงื่อนไขการออกแรบบิทที่บริษัทกำหนด

การลงทะเบียนยืนยันตัวตน

การเริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ใช้งานสามารถทำการลงทะเบียนได้หลายวิธี คือ

1. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และบีอาร์ที ทุกสถานี

2. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท)

3. สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

เมื่อทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการใช้ครั้งต่อ ๆ ไป


วิธีการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

สามารถใช้ฟังก์ชันแรบบิทชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ เพียงเปิดโหมด Rapid Pass ของฟังก์ชันแรบบิท หลังจากนั้นแตะตัวเรือนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ที่เครื่องอ่านบัตรแรบบิทของผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่รองรับ และแตะค้างไว้จนกว่าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่ปิดโหมด Rapid Pass กรุณาเลือกสัญลักษณ์กระเป๋าสตางค์ กรอกรหัสผ่าน และแตะตัวเรือนนาฬิกาที่เครื่องอ่านบัตรแรบบิทในขณะที่นาฬิกาแสดงรูปแรบบิทบนหน้าจอ

สำหรับการใช้ฟังก์ชันแรบบิทชำระค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ควรแตะตัวเรือนนาฬิกาที่มีฟังก์ชันแรบบิทบริเวณกึ่งกลางของเครื่องอ่านบัตรแรบบิทที่ติดตั้งไว้


สามารถใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้ที่ไหน

สามารถใช้ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ในการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที รวมถึงบริการระบบขนส่งอื่น ๆ หรือใช้ชำระเงิน สำหรับค่าสินค้า และบริการที่ร้านค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่มีสัญลักษณ์แรบบิท สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ให้บริการ และโปรโมชันต่าง ๆ ได้ที่ www.rabbit.co.th


สามารถเติมเงินเข้าแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้อย่างไร

สามารถเติมเงินเข้าแรบบิทได้ด้วยเงินสด ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และบีอาร์ที ทุกสถานี เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และร้านค้าต่าง ๆ ที่รับเติมเงินบัตรแรบบิท โดยสามารถเติมเงินได้เป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท เช่น 100, 300, 500, 1,200 บาท หรือเติมเงินด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit โดยมูลค่ารวมในแรบบิทต้องไม่เกิน 4,000 บาท


ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้อย่างไร

สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้ที่ร้านค้าและบริการที่รับเติมเงินหรือชำระเงินด้วยบัตรแรบบิท หรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit


เมื่อไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้ต้องทำอย่างไร

เมื่อมีการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทที่ร้านค้า บริการ หรือระบบขนส่งสาธารณะที่รองรับ และพบว่าฟังก์ชันแรบบิทไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถอ่านค่าได้ กรุณานำนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit มาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และบีอาร์ที ทุกสถานี หรือศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท) เพื่อตรวจสอบสถานะฟังก์ชันแรบบิท และปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น หากไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อ Garmin Service Center โดยตรงเพื่อตรวจสอบปัญหาเพิ่มเติม


ทำอย่างไรเมื่อนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit สูญหายหรือถูกขโมย

ในกรณีที่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit สูญหายหรือถูกขโมย ท่านสามารถทำการระงับการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้ที่แรบบิท ฮอตไลน์ โทร 0-2617-8383 เพื่อระงับการใช้งานแรบบิท และการระงับการใช้งานแรบบิทจะมีผลภายหลัง 24 ชั่วโมงนับจากแรบบิท ฮอตไลน์ได้รับแจ้งการระงับการใช้งานแรบบิท โดยบริษัทจะทำการระงับการใช้งานเฉพาะยอดเงินคงเหลือในแรบบิทเท่านั้น

เมื่อการระงับการใช้งานแรบบิทมีผล บริษัทจะทำการคืนเฉพาะยอดเงินคงเหลือในแรบบิทให้แก่ผู้ใช้งานที่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของยอดเงินคงเหลือในแรบบิทก่อนที่การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะมีผล เงื่อนไขการระงับการใช้งานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิท


การระงับใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

บริษัทมีสิทธิ์ระงับใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่านาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit นั้นมีการถูกขโมย สูญหาย ทุจริต ปลอมแปลง มีการแปลงยอดเงินในฟังก์ชันแรบบิท และ/หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากต้องการยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทฟังก์ชัน


สามารถขอคืนยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้อย่างไร

การขอคืนยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit สามารถทำได้ที่ศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท) ซึ่งหากทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือแล้ว ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit นั้นจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง และจะไม่สามารถกลับมาใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช Garmin x Rabbit ได้อีกต่อไป โดยนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit จะยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ของ Garmin ได้ตามปกติ ยกเว้นฟังก์ชันแรบบิท

หากปรากฎว่ายอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ติดลบ จะต้องชำระเงินส่วนที่ติดลบก่อนทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือ ทั้งนี้ การขอคืนยอดเงินคงเหลือจะสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทเท่านั้น ในกรณีที่ฟังก์ชันแรบบิทไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถอ่านค่าได้ ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อ Garmin Service Center โดยตรงเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข


การเปลี่ยนผู้ใช้ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

การเปลี่ยนผู้ใช้งานฟังก์ชันแรบบิทที่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วนั้น ผู้ใช้งานคนเดิมและผู้ใช้งานคนใหม่จะต้องนำนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit มาติดต่อที่ศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท) พร้อมนำหลักฐานและเอกสารมาตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ใช้งานใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว


อายุการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit มีระยะเวลาใช้งานอายุ 7 ปี นับจากวันที่ออกแรบบิท แรบบิทจะใช้งานได้ตามระยะเวลาใช้งานที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิทเท่านั้น เมื่อพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าฟังก์ชันแรบบิทนั้นหมดอายุ โดยเงื่อนไขการใช้ยอดเงินคงเหลือหรือขอคืนยอดเงินคงเหลือของแรบบิทหมดอายุให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิท


การดูแลรักษาฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

 • ไม่ควรนำนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ออกจากเครื่องอ่านบัตรแรบบิทก่อนที่เครื่องอ่านจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • ใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit กับเครื่องอ่านบัตรแรบบิทเท่านั้น
 • ระวังมิให้นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit เสียหาย


Garmin Service Center: 1800-200-206

แรบบิท ฮอตไลน์: 0-2617-8383

เว็บไซต์ แรบบิท: www.rabbit.co.th

เฟซบุ๊ก บัตรแรบบิท: Rabbitcard

แรบบิท รีวอร์ดส: โปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit และบัตรแรบบิททุกประเภท สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแรบบิท รีวอร์ดส และสมัครสมาชิกได้ที่ rewards.rabbit.co.th หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส: 0-2150-0523ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit

 1. ในการใช้ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ “เงื่อนไขการออกแรบบิท” ที่ประกาศกำหนดโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rabbit.co.th
 2. ฟังก์ชันแรบบิท มีระยะเวลาใช้งานอายุ 7 ปี นับจากวันที่ออกแรบบิท แรบบิทจะใช้งานได้ตามระยะเวลาใช้งานที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิทเท่านั้น เมื่อพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าแรบบิทนั้นเป็นแรบบิทหมดอายุ โดยเงื่อนไขการใช้ยอดเงินคงเหลือหรือขอคืนยอดเงินคงเหลือของแรบบิทหมดอายุให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิท
 3. การขอคืนยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิท ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท) เพื่อทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิท โดยบริษัทอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า เมื่อทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือแล้ว การใช้งานฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit นั้นจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง และผู้ใช้งานจะไม่สามารถกลับมาใช้งานฟังก์ชันแรบบิทได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ของGarmin ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ติดลบ จะต้องชำระเงินส่วนที่ติดลบก่อนทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือ
 4. การขอคืนยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทนั้น ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Gamin x Rabbit จะต้องอ่านค่าได้ ในกรณีที่ฟังก์ชันแรบบิทไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถอ่านค่าได้ ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อ Garmin Service Center โดยตรงเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข
 5. หากนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit สูญหายหรือถูกขโมย ผู้ใช้งานสามารถแจ้งการสูญหายหรือถูกขโมยเพื่อระงับการใช้งานฟังก์ชันแรบบิทได้ โดยบริษัทจะทำการระงับการใช้งานยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิท โดยการแจ้งระงับการใช้งานดังกล่าวสามารถทำได้โดยแจ้งทางโทรศัพท์ที่แรบบิท ฮอตไลน์ และการระงับการใช้งานฟังก์ชันแรบบิท จะมีผลภายหลัง 24 ชั่วโมง นับจากแรบบิท ฮอตไลน์ได้รับแจ้งการระงับใช้งานฟังก์ชันแรบบิท และผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของยอดเงินในฟังก์ชันแรบบิทก่อนที่การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะมีผล และจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแรบบิทไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 6. บริษัท และบริษัท การ์มิน (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้งานฟังก์ชันแรบบิทไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ได้ หรือผู้ใช้งานใหม่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทได้
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้งานนำนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit มาลงทะเบียนยืนยันตัวตนหรือเติมเงินเข้าแรบบิทที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และบีอาร์ที ทุกสถานี หรือศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท) บริษัทและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือบีอาร์ทีจะไม่รับผิดชอบในรอย ขูด ขีด ข่วน แตก ร้าว หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ไม่ว่าจะเกิดขึ้นขณะรับ – ส่งนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit หรือระหว่างขั้นตอนการทำลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือการเติมเงินเข้าแรบบิท หรือระหว่างการทำรายการใด ๆ
 8. ในกรณีที่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ไม่ว่าจะฟังก์ชันการ์มิน หรือฟังก์ชันแรบบิท เกิดขัดข้องหรือมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ Garmin Service Center โทร. 1800-200-206 ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท การ์มิน (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนตัวเครื่องนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ใหม่ และผู้ใช้งานมียอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้ทางบริษัท การ์มิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทำเรื่องขอคืนยอดเงินคงเหลือมาที่บริษัท โดยบริษัทอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 9. ในกรณีที่ต้องส่งซ่อมนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit และได้รับการเปลี่ยนเครื่องใหม่จากการส่งซ่อม การดำเนินการขอคืนยอดเงินในฟังก์ชันแรบบิท จะต้องดำเนินการที่ Garmin Service Center ประเทศไทย เท่านั้น
 10. ฟังก์ชันแรบบิทบนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Garmin x Rabbit ไม่สามารถผูกกับบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ได้
 11. ข้อมูลและข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฟังก์ชันแรบบิทฉบับนี้ และเงื่อนไขการออกแรบบิท มีอยู่ในเว็บไซต์ www.rabbit.co.th และ discover.garmin.com/th-TH/minisite/rabbit/user-guide บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิท, กฎ, ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด
 13. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งานฟังก์ชันแรบบิท ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท) หรือ แรบบิท ฮอตไลน์ โทร. 0-2617-8383 หรือ เฟซบุ๊ก บัตรแรบบิท: Rabbitcard