คำถามเกี่ยวกับ My Rabbit

คำถามเกี่ยวกับ My Rabbit

1. แอปพลิเคชัน My Rabbit คืออะไร
ตอบ แอปพลิเคชัน My Rabbit คือ แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรแรบบิท เพื่อใช้เติมเงินเข้ากระเป๋าบัตรแรบบิท (purse) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร ตรวจสอบประวัติการใช้งานบัตรแรบบิท ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามที่กฎหมายกำหนดและคุ้มครองเงินในบัตรแรบบิทของท่าน

2. แอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถใช้ได้กับบัตรแรบบิททุกใบหรือไม่
ตอบ บัตรแรบบิททุกใบที่ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเช็กยอดเงิน เติมเงิน และตรวจสอบประวัติการใช้งานล่าสุดได้ 16 รายการผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit
แต่บัตรแรบบิทที่ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วและนำไปใช้งานที่แอปพลิเคชัน My Rabbit ของผู้อื่น บัตรใบนั้นจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรและตรวจสอบประวัติการใช้งานได้เพียง 1 รายการล่าสุดเท่านั้น

3. การเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit แตกต่างจากการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน Rabbit LINE Pay อย่างไร
ตอบ การเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit จะเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋าบัตรแรบบิท (Purse) สามารถใช้จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส บีอาร์ที รถสมาร์ทบัส เรือโดยสาร และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์รับชำระด้วยบัตรแรบบิท รวมถึงสามารถชำระค่าสินค้า/บริการต่างๆ อีกด้วย

ตอบ ส่วนการเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทที่ผูกกับแรบบิท ไลน์ เพย์ ผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท ไลน์ เพย์ จะเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋าแรบบิท ไลน์ เพย์ (E-wallet) ที่สามารถใช้จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (ผ่านการแตะบัตรแรบบิท) และร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรแรบบิท และแรบบิท ไลน์ เพย์

4. หากท่านเป็นสมาชิก Rabbit Rewards อยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดียวกันกับ แอปพลิเคชัน My Rabbit ได้หรือไม่
ตอบ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก Rabbit Rewards ท่านสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ลงทะเบียนยืนยันแล้วกับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส ในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน My Rabbit ได้เลยโดยใช้รหัสผ่านเดียวกัน

5. สามารถนำบัตรแรบบิทของผู้อื่นมาผูกเข้ากับบัญชี My Rabbit ของเราได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัตรแรบบิทที่นำมาผูกกับบัญชี My Rabbit ต้องเป็นบัตรที่ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว และมีข้อมูลตรงกันกับบัญชี My Rabbit นั้นด้วย

6. สามารถนำบัตรแรบบิทมาผูกกับแอปพลิเคชัน My Rabbit ได้ครั้งละกี่ใบ
ตอบ สามารถผูกบัตรแรบบิท ได้ครั้งละ 1 ใบต่อบัญชี My Rabbit

7. สามารถเปลี่ยนบัตรแรบบิทที่ผูกกับบัญชี My Rabbit ไว้ได้หรือไม่
ตอบ หากต้องการเปลี่ยนบัตรแรบบิทที่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและผูกกับบัญชี My Rabbit เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนบัตรใบใหม่ได้หลังจากที่ผูกบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำบัตรใบเดิมกลับมาผูกบัญชีเดิมได้เช่นเดียวกัน

8. บัตรแรบบิทที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรแรบบิทอีกครั้ง ท่านสามารถผูกบัตรแรบบิทเข้าบัญชี My Rabbit ได้เลย

9. การเติมเงินบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit จะตัดเงินจากไหน
ตอบ ปัจจุบันนี้ สามารถเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit โดยสามารถเลือกตัดเงินจาก Bualuang M Banking หรือ SCB EASY ส่วนการให้บริการของธนาคารอื่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาร่วมกัน

10. ทำไมต้องแตะบัตรแรบบิทที่โทรศัพท์มือถือ 2 ครั้ง เมื่อทำการเติมเงินบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit
ตอบ การแตะบัตรแรบบิทครั้งแรกเพื่อให้แอปพลิเคชันอ่านข้อมูลบัตรของท่าน หลังจากนั้นเมื่อท่านทำการโอนเงินแล้ว ท่านจำเป็นต้องแตะบัตรแรบบิทที่มือถือของท่านอีกครั้งเพื่อให้เงินจากระบบ Mobile Banking ของธนาคารนำเงินเข้าสู่บัตรแรบบิทของท่าน

11. การเติมเงินเข้าบัตรแรบบิท ผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถเติมเงินได้กี่ครั้งต่อวัน
ตอบ การเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถเติมเงินได้ 3 ครั้งต่อวัน

12. สามารถเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทของผู้อื่น ผ่านบัญชี My Rabbit ของเราได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้ สามารถเติมเงินได้เฉพาะบัตรแรบบิทที่ผูกไว้กับบัญชี My Rabbit เท่านั้น

13. แอปพลิเคชัน My Rabbit มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวอย่างไร
ตอบ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยไม่เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมายเท่านั้น

14. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล ได้หรือไม่
ตอบ ยังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ในขณะนี้

15. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit ได้หรือไม่
ตอบ ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรแรบบิทที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยนำหนังสือเดินทางไปยื่นเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน My Rabbit ได้

16. หากพบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถติดต่อได้ที่ไหน
ตอบ ท่านสามารถติดต่อ Rabbit Hotline 02-617-8383, E-mail: info@rabbit.co.th หรือfacebook: rabbitcard