คำถามเกี่ยวกับ My Rabbit

myrabbit

คำถามเกี่ยวกับ My Rabbit

 • 1. แอปพลิเคชัน My Rabbit คืออะไร

  ตอบ แอปพลิเคชัน My Rabbit คือ แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรแรบบิท เพื่อใช้เติมเงินเข้ากระเป๋าบัตรแรบบิท (purse) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร ตรวจสอบประวัติการใช้งานบัตรแรบบิท ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามที่กฎหมายกำหนดและคุ้มครองเงินในบัตรแรบบิทของท่าน

 • 2. แอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถใช้ได้กับบัตรแรบบิททุกใบหรือไม่

  ตอบ บัตรแรบบิททุกใบที่ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเช็กยอดเงิน เติมเงิน และตรวจสอบประวัติการใช้งานล่าสุดได้ 16 รายการผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit แต่บัตรแรบบิทที่ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วและนำไปใช้งานที่แอปพลิเคชัน My Rabbit ของผู้อื่น บัตรใบนั้นจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรและตรวจสอบประวัติการใช้งานได้เพียง 1 รายการล่าสุดเท่านั้น

 • 3. การเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit แตกต่างจากการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน Rabbit LINE Pay อย่างไร

  ตอบ การเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit จะเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋าบัตรแรบบิท (Purse) สามารถใช้จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส บีอาร์ที รถสมาร์ทบัส เรือโดยสาร และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์รับชำระด้วยบัตรแรบบิท รวมถึงสามารถชำระค่าสินค้า/บริการต่างๆ อีกด้วย

  ตอบ ส่วนการเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทที่ผูกกับแรบบิท ไลน์ เพย์ ผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท ไลน์ เพย์ จะเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋าแรบบิท ไลน์ เพย์ (E-wallet) ที่สามารถใช้จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (ผ่านการแตะบัตรแรบบิท) และร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรแรบบิท และแรบบิท ไลน์ เพย์

 • 4. หากท่านเป็นสมาชิก Rabbit Rewards อยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดียวกันกับ แอปพลิเคชัน My Rabbit ได้หรือไม่

  ตอบ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก Rabbit Rewards ท่านสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ลงทะเบียนยืนยันแล้วกับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส ในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน My Rabbit ได้เลยโดยใช้รหัสผ่านเดียวกัน

 • 5. สามารถนำบัตรแรบบิทของผู้อื่นมาผูกเข้ากับบัญชี My Rabbit ของเราได้หรือไม่

  ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัตรแรบบิทที่นำมาผูกกับบัญชี My Rabbit ต้องเป็นบัตรที่ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว และมีข้อมูลตรงกันกับบัญชี My Rabbit นั้นด้วย

 • 6. สามารถนำบัตรแรบบิทมาผูกกับแอปพลิเคชัน My Rabbit ได้ครั้งละกี่ใบ

  ตอบ สามารถผูกบัตรแรบบิท ได้ครั้งละ 5 ใบต่อบัญชี My Rabbit

 • 7. สามารถเปลี่ยนบัตรแรบบิทที่ผูกกับบัญชี My Rabbit ไว้ได้หรือไม่

  ตอบ หากต้องการเปลี่ยนบัตรแรบบิทที่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและผูกกับบัญชี My Rabbit เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนบัตรใบใหม่ได้หลังจากที่ผูกบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำบัตรใบเดิมกลับมาผูกบัญชีเดิมได้เช่นเดียวกัน

 • 8. บัตรแรบบิทที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit หรือไม่

  ตอบ ไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรแรบบิทอีกครั้ง ท่านสามารถผูกบัตรแรบบิทเข้าบัญชี My Rabbit ได้เลย

 • 9. การเติมเงินบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit จะตัดเงินจากไหน

  ตอบ สามารถเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit โดยสามารถเลือกตัดเงินจาก Bualuang M Banking หรือ SCB EASY ส่วนการให้บริการของธนาคารอื่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาร่วมกัน

 • 10. ทำไมต้องแตะบัตรแรบบิทที่โทรศัพท์มือถือ 2 ครั้ง เมื่อทำการเติมเงินบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

  ตอบ การแตะบัตรแรบบิทครั้งแรกเพื่อให้แอปพลิเคชันอ่านข้อมูลบัตรของท่าน หลังจากนั้นเมื่อท่านทำการโอนเงินแล้ว ท่านจำเป็นต้องแตะบัตรแรบบิทที่มือถือของท่านอีกครั้งเพื่อให้เงินจากระบบ Mobile Banking ของธนาคารนำเงินเข้าสู่บัตรแรบบิทของท่าน

 • 11. การเติมเงินเข้าบัตรแรบบิท ผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถเติมเงินได้กี่ครั้งต่อวัน

  ตอบ การเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถเติมเงินได้ 3 ครั้งต่อวัน

 • 12. สามารถเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทของผู้อื่น ผ่านบัญชี My Rabbit ของเราได้หรือไม่

  ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากสามารถเติมเงินได้เฉพาะบัตรแรบบิทที่ผูกไว้กับบัญชี My Rabbit เท่านั้น

 • 13. แอปพลิเคชัน My Rabbit มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

  ตอบ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยไม่เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมายเท่านั้น

 • 14. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล ได้หรือไม่

  ตอบ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ที่เมนู “ข้อมูลของฉัน”

 • 15. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit ได้หรือไม่

  ตอบ ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรแรบบิทที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยนำหนังสือเดินทางไปยื่นเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน My Rabbit ได้

 • 16. หากพบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถติดต่อได้ที่ไหน

  ตอบ ท่านสามารถติดต่อ Rabbit Hotline 02-617-8383, E-mail: info@rabbit.co.th หรือ facebook: rabbitcard