สอบถามข้อมูลองค์กร:
โทร: 0-2617-8338 แฟกซ์: 0-2617-8339

ที่อยู่บริษัท:
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ศูนย์บริการแรบบิท:
ชั้นออกบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับแรบบิท
business@rabbit.co.th

เกี่ยวกับแรบบิท
info@rabbit.co.th

เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนน
support@rabbit.co.th

บัตรแรบบิท
02-617-8383
ทุกวัน 24 ชั่วโมง

แรบบิทรีวอร์ดส
02-150-0523
จันทร์ – อาทิตย์ 9:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แรบบิทไลน์เพย์
02-026-3779
ทุกวัน 6:00 – 12:00 น.
ทุกวัน 7.00 – 22.00 น. เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

แรบบิทไฟแนนซ์
02-022-1222
จันทร์ – เสาร์ 8:00 – 19:00 น.

แรบบิทมีเดีย
02-022-1222
จันทร์ – เสาร์ 8:00 – 19:00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดกรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อกลับของท่านตามแบบฟอร์ม หรือ ติดต่อเราผ่านหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
 

  บัตรแรบบิทมาตรฐานออกได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบีทีเอสทุกสถานี
  บัตรแรบบิทมาตรฐาน จำหน่ายราคา 200 บาท (ราคารวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร 100 บาท และมูลค่าเริ่มต้นในบัตรแรบบิท 100 บาท พร้อมใช้งาน)
  ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ผู้ให้บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาตดูผู้ให้บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาตได้ ที่นี่
  สามารถใช้บัตรแรบบิทเพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งอื่น ๆ หรือใช้ชำระเงิน ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ให้บริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท
  สามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตรแรบบิทได้ที่ผู้ให้บริการที่รองรับบัตรแรบบิท รวมถึงห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี
  บริษัทฯ สามารถทำการระงับการใช้งานและคืนมูลค่าเฉพาะเงินในบัตร แก่ผู้ถือบัตรแรบบิทที่ได้ลงทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ตามที่บริษัทประกาศ อ่านเพิ่มเติมข้อตกลงเงื่อนไขที่นี่
  หากเกิดปัญหาขึ้นกับบัตรแรบบิทมาตรฐานหรือบัตรแรบบิทพิเศษ สามารถนำบัตรแรบบิทมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋ว โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตสำหรับกรณีของบัตรแรบบิทธุรกิจหรือแรบบิทร่วม อาจต้องติดต่อองค์กรที่ออกบัตรแรบบิทเพื่อดำเนินการต่อไป
  ตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตรแรบบิทได้ที่ผู้ให้บริการที่รับบัตรแรบบิท รวมถึงห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี
  หากบัตรแรบบิทมาตรฐานหรือบัตรแรบบิทพิเศษไม่สามารถใช้งานได้ สามารถนำบัตรแรบบิทมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่คืนค่ามัดจำบัตรแรบบิท (แล้วแต่กรณี) หรือไม่เปลี่ยนบัตรแรบบิท ตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในกรณีบัตรแรบบิทธุรกิจหรือบัตรแรบบิทร่วม อาจต้องติดต่อองค์กรที่ออกบัตรแรบบิทเพื่อดำเนินการต่อไป
  สำหรับบัตรแรบบิทมาตรฐาน การขอคืนค่ามัดจำบัตรแรบบิทและมูลค่าในบัตรแรบบิท สามารถทำได้โดยการคืนบัตรแรบบิท ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ถือบัตรแรบบิทยอมรับว่าการใช้งานบัตรแรบบิทนั้นจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะไม่คืนมูลค่าในบัตรแรบบิทหากไม่มีการคืนบัตรแรบบิทให้กับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถอ่านค่าในบัตรแรบบิทได้ จะใช้เวลาในการดำเนินการคืนมูลค่าไม่เกิน 15 วัน หากมูลค่าในบัตรแรบบิทและค่ามัดจำบัตรแรบบิทรวมกันไม่เกิน 250 บาท สามารถขอคืนมูลค่าได้ทันทีที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี แต่หากมูลค่าในบัตรแรบบิทรวมกับค่ามัดจำบัตรแรบบิทแล้วมากกว่า 250 บาท จะต้องยื่นเรื่องขอคืนบัตรแรบบิทที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต แล้วรอรับมูลค่าคืนภายใน 15 วัน โดยถ้ามูลค่าในบัตรแรบบิทติดลบ จะต้องชำระเงินส่วนที่ติดลบก่อนทำการขอคืนมูลค่า หากต้องการขอคืนมูลค่าในบัตรแรบบิทพิเศษหรือบัตรแรบบิทธุรกิจ สามารถติดต่อห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท บัตรแรบบิทจะถูกส่งมาที่บริษัทฯ เพื่อดำเนินการ โดยจะได้รับมูลค่าคืนภายใน 15 วัน ในกรณีที่ต้องการขอคืนมูลค่าในบัตรแรบบิทร่วม ติดต่อบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทมจำกัด ได้ที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  บริษัทอาจทำการระงับใช้งานบัตรแรบบิทในกรณีที่สงสัยว่าบัตรแรบบิทนั้นมีการปลอมแปลงถูกขโมย สูญหาย ทุจริต หรือมีการปลอมหรือแปลงมูลค่าในบัตรแรบบิท หรือกรณีอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท หากต้องการยกเลิกการระงับใช้งานบัตรแรบบิท
  ข้อควรปฏิบัติ:
  • เติมเงินในบัตรแรบบิทก่อนที่ยอดเงินสะสมจะหมด
  • แตะบัตรแรบบิทที่เครื่องอ่านบัตรแรบบิทจนมีเสียงสัญญาณดังอันหมายถึงการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
  • ระวังมิให้บัตรแรบบิทเสียหาย รวมถึงไม่ควรติดสติ๊กเกอร์หรือสิ่งอื่นใดบนบัตรแรบบิท
  • สมัคร แรบบิท รีวอร์ดส เพื่อสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
  ข้อควรระวัง:
  แรบบิท รีวอร์ดสเป็นโปรแกรมสะสมคะแนน สำหรับบัตรแรบบิท และ Rabbit LINE Pay
  ทำไมเราควรสมัครสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส?
  สิทธิประโยชน์จากแรบบิท รีวอร์ดส
  • รับคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE Pay e-wallet.
  • แลกคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส เป็นรางวัลจากร้านค้าที่ร่วมรายการ กว่า 100 รางวัล
  • รับข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  • กดฟรีคูปอง
  ท่านสามารถสมัครสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส ฟรี ได้ผ่านทาง www.rabbitrewards.co.th, แอพพลิเคชั่น และตู้คูปอง
  ท่านสามารถเริ่มสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE Pay e-wallet ที่ BTS และร้านค้าที่ร่วมรายการ
  สะสมพอยท์จากบัตรแรบบิท
  • รับ 1 พอยท์เมื่อโดยสารรถไฟฟ้า BTS 1 เที่ยว ทั้งแบบตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวและเติมเที่ยวเดินทาง (สูงสุด 40 พอยท์ต่อเดือน)
  • รับ 5 พอยท์เมื่อใช้บัตรแรบบิทที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์ของเรา
  • รับ 1 พอยท์เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ครั้งที่2 เป็นต้นไป ที่ร้านค้าเดียวกันวันเดียวกัน
  สะสมพอยท์ผ่าน Rabbit LINE Pay
  • รับ 5 พอยท์ เมื่อใช้ Rabbit LINE Pay e-wallet ที่ร้านที่ร่วมรายการ (รับ 1 พอยท์ เมื่อช้อปครั้ง 2 เป็นต้นไป ที่ร้านเดิมในวันเดียวกัน)
  • ช้อปผ่าน Rabbit LINE Pay e-wallet ที่ร้านค้าออนไลน์ (Gift Shop, Lazada และอื่นๆ)ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 0 – 99 บาท รับ 5 พอยท์ 100 – 199 บาท รับ 10 พอยท์ 200 – 299 บาท รับ 15 พอยท์ 300 – 399 บาท รับ 20 พอยท์ 400 – 499 บาท รับ 25 พอยท์ 500 – 599 บาท รับ 30 พอยท์ 600 – 699 บาท รับ 35 พอยท์ 700 – 799 บาท รับ 40 พอยท์ 800 – 899 บาท รับ 45 พอยท์ 900 – 999 บาท รับ 50 พอยท์ ครั้งที่ 2 รับ 5 พอยท์
    คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมใน แรบบิท ไลน์เพย์ช่วยเหลือ</a