บัตรแรบบิทมาตรฐานออกได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบีทีเอสทุกสถานี
บัตรแรบบิทมาตรฐาน จำหน่ายราคา 200 บาท (ราคารวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร 100 บาท และมูลค่าเริ่มต้นในบัตรแรบบิท 100 บาท พร้อมใช้งาน)
ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ผู้ให้บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาต ดูผู้ให้บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาตได้ ที่นี่
สามารถใช้บัตรแรบบิทเพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งอื่น ๆ หรือใช้ชำระ เงิน ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ให้บริการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท
สามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตรแรบบิทได้ที่ผู้ให้บริการที่รองรับบัตรแรบบิท รวมถึงห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี
บริษัทฯ สามารถทำการระงับการใช้งานและคืนมูลค่าเฉพาะเงินในบัตร แก่ผู้ถือบัตรแรบบิทที่ได้ลงทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ตามที่บริษัทประกาศอ่านเพิ่มเติมข้อตกลงเงื่อนไขที่นี่
หากเกิดปัญหาขึ้นกับบัตรแรบบิทมาตรฐานหรือบัตรแรบบิทพิเศษ สามารถนำบัตรแรบบิทมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋ว โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตสำหรับกรณีของบัตรแรบบิทธุรกิจหรือแรบ บิทร่วม อาจต้องติดต่อองค์กรที่ออกบัตรแรบบิทเพื่อดำเนินการต่อไป
ตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตรแรบบิทได้ที่ผู้ให้บริการที่รับบัตรแรบบิท รวมถึงห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟ ฟ้าบีทีเอสทุกสถานี
หากบัตรแรบบิทมาตรฐานหรือบัตรแรบบิทพิเศษไม่สามารถใช้งานได้ สามารถนำบัตรแรบบิทมาติดต่อที่ห้องจำหน่าย ตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่า ธรรมเนียม หรือไม่คืนค่ามัดจำบัตรแรบบิท (แล้วแต่กรณี) หรือไม่เปลี่ยนบัตรแรบบิท ตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในกรณีบัตรแรบบิทธุรกิจหรือบัตรแรบบิทร่วม อาจต้องติดต่อองค์กรที่ออกบัตรแรบบิทเพื่อดำเนินการต่อ ไป
สำหรับบัตรแรบบิทมาตรฐาน การขอคืนค่ามัดจำบัตรแรบบิทและมูลค่าในบัตรแรบบิท สามารถทำได้โดยการคืนบัตรแรบบิท ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ถือบัตรแรบบิทยอมรับ ว่าการใช้งานบัตรแรบบิทนั้นจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะไม่คืนมูลค่าในบัตรแรบบิทหาก ไม่มีการคืนบัตรแรบบิทให้กับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถอ่านค่าในบัตรแรบบิทได้ จะใช้เวลาในการดำเนินการคืนมูลค่าไม่เกิน 15 วัน หากมูลค่าในบัตรแรบบิทและค่ามัดจำบัตรแรบบิทรวมกันไม่เกิน 250 บาท สามารถขอคืนมูลค่าได้ทันทีที่ห้องจำหน่ายตั๋ว โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี แต่หากมูลค่าในบัตรแรบบิทรวมกับค่ามัดจำ บัตรแรบบิทแล้วมากกว่า 250 บาท จะต้องยื่นเรื่องขอคืนบัตรแรบบิทที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุก สถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต แล้วรอรับมูลค่าคืนภายใน 15 วัน โดยถ้ามูลค่าในบัตรแรบบิทติดลบ จะต้อง ชำระเงินส่วนที่ติดลบก่อนทำการขอคืนมูลค่า หากต้องการขอคืนมูลค่าในบัตรแรบบิทพิเศษหรือบัตรแรบบิทธุรกิจ สามารถติดต่อห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท บัตรแรบบิทจะถูกส่งมาที่บริษัทฯ เพื่อดำเนินการ โดยจะได้รับมูลค่าคืนภายใน 15 วัน ในกรณีที่ต้องการขอคืนมูลค่าในบัตรแรบบิทร่วม ติดต่อบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทมจำกัด ได้ที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัทอาจทำการระงับใช้งานบัตรแรบบิทในกรณีที่สงสัยว่าบัตรแรบบิทนั้นมีการปลอมแปลงถูกขโมย สูญหาย ทุจริต หรือมีการปลอมหรือแปลงมูลค่าในบัตรแรบบิท หรือกรณีอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท หากต้องการยกเลิกการระงับใช้งาน บัตรแรบบิท
ข้อควรปฏิบัติ:
 • เติมเงินในบัตรแรบบิทก่อนที่ยอดเงินสะสมจะหมด
 • แตะบัตรแรบบิทที่เครื่องอ่านบัตรแรบบิทจนมีเสียงสัญญาณดังอันหมายถึงการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • ระวังมิให้บัตรแรบบิทเสียหาย รวมถึงไม่ควรติดสติ๊กเกอร์หรือสิ่งอื่นใดบนบัตรแรบบิท
 • สมัคร แรบบิท รีวอร์ดส เพื่อสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ข้อควรระวัง:
 • ไม่ควรแตะบัตรแรบบิทมากกว่า 1 ใบพร้อมกันบนเครื่องอ่านบัตรแรบบิท
 • ไม่ควรแตะบัตรแรบบิทและสมาร์ทการ์ดอื่น ๆ พร้อมกันบนเครื่องอ่านบัตรแรบบิท
 • ไม่ควรนำบัตรแรบบิทออกจากเครื่องอ่านบัตรแรบบิทก่อนที่เครื่องอ่านจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • ไม่ควรงอ ขูดขีด ตัด แปะ หรือขีดเขียนลงบนบัตรแรบบิท
แรบบิท รีวอร์ดสเป็นโปรแกรมสะสมคะแนน สำหรับบัตรแรบบิท และ Rabbit LINE Pay
ทำไมเราควรสมัครสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส?
สิทธิประโยชน์จากแรบบิท รีวอร์ดส
 • รับคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE Pay e-wallet.
 • แลกคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส เป็นรางวัลจากร้านค้าที่ร่วมรายการ กว่า 100 รางวัล
 • รับข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • กดฟรีคูปอง
ท่านสามารถสมัครสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส ฟรี ได้ผ่านทาง www.rabbitrewards.co.th, แอพพลิเคชั่น และตู้คูปอง
ท่านสามารถเริ่มสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE Pay e-wallet ที่ BTS และร้านค้าที่ร่วมรายการ
สะสมพอยท์จากบัตรแรบบิท
 • รับ 1 พอยท์เมื่อโดยสารรถไฟฟ้า BTS 1 เที่ยว ทั้งแบบตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวและเติมเที่ยวเดินทาง (สูงสุด 40 พอยท์ต่อเดือน)
 • รับ 5 พอยท์เมื่อใช้บัตรแรบบิทที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์ของเรา
 • รับ 1 พอยท์เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ครั้งที่2 เป็นต้นไป ที่ร้านค้าเดียวกันวันเดียวกัน
สะสมพอยท์ผ่าน Rabbit LINE Pay
ผูกบัญชี Rabbit Rewards กับ Rabbit LINE Pay
 • รับ 5 พอยท์ เมื่อใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ที่ร้านที่ร่วมรายการ (รับ 1 พอยท์ เมื่อช้อปครั้ง 2 เป็นต้นไป ที่ร้านเดิมในวันเดียวกัน)
 • รับ 5 พอยท์ เมื่อใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ที่ร้านค้าออนไลน์ เช่นการซื้อ สติกเกอร์ ไลน์, LINE GIFTSHOP, การจ่ายบิลต่างๆ รวมถึง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามือถือ ฯลฯ  (รับ 1 พอยท์ เมื่อช้อปครั้งที่ 2 ที่ร้านค้าเดียวกันในวันเดียวกัน)
สะสมพอยท์จาก Kerry Express
ผูกบัญชี Rabbit Rewards บนแอพพลิเคชั่น Kerry Express
รับ 1 พอยท์ เมื่อชำระค่าส่งสินค้าทุก 250 บาทที่ Kerry Express
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมใน แรบบิท ไลน์เพย์ช่วยเหลือ