มินิบิ๊กซี

มินิบิ๊กซี

มินิบิ๊กซีคือ ร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การบริหารของบิ๊กซี จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน รวมทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้สด โดยร้านมินิบิ๊กซีจะตั้งอยู่ในทำเลกลางย่านชุมชน ให้ใกล้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Locations

ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมรับแรบบิท


Contact

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2655-0666
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริการลูกค้าสัมพันธ์: 1756 (บริการทุกวัน เวลา 8.00 – 22.00 น.)