ที ซี ดี ซี

ที ซี ดี ซี

TCDC ก่อตั้งขึ้นเพื่อผนวกความเก่งฉกาจของสังคมและวัฒนธรรมไทยเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ TCDC
จึงไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันวิจัย แต่มุ่งเน้นการเป็น “มหรสพทางปัญญา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ
การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้าที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

Locations

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, สาขาอาคารไปรษณีย์กลาง,ชั้น 5 ถนนเจริญกรุง

TCDC Commond  ดับเบิ้ลยู ดิสทริค (BTS สถานีพระโขนง ทางออก 3)


Contact

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
ส่วนบริการ : (66) 2 105 7400 #213, 214
สำนักงาน : (66) 2 105 7441
แฟกซ์ : (66) 2 105 7450
อีเมล : info@tcdc.or.th