มาดาม ทุสโซ

มาดาม ทุสโซ

นับล้านๆคนได้แห่เข้าประตูมาดามทุสโซด์มาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อ 200 ปีก่อนและยังคงเป็นที่นิยมอย่างที่เคยเป็นมา

Locations

สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น 4


Contact

มาดามทุสโซสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น 4 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330