อิมพีเรียล เวิลด์

อิมพีเรียล เวิลด์

ดำเนินธุรกิจค้าปลีก และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของศูนย์การค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกสบาย และประโยชน์สูงสุด ดำเนินกิจการโดย บริษัท อิมพีเรียลพลาซ่า จำกัด

Locations

ศูนย์อาหารอิมอิ่ม ชั้นใต้ดิน

ศูนย์อาหารอิมอิ่ม ชั้น 4


Contact

http://www.imperialplaza.co.th/?action=content&content=8