ดาว คอฟฟี่

ดาว คอฟฟี่

บริษัท ซำ บาย ดี จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดาวคอฟฟี่ ผู้เดียวในประเทศไทยโดยการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และเทคนิคการปลูกกาแฟโดยชาวฝรั่งเศส ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ต้น ค.ศ.1900 บนที่ราบสูงโบโลเวณที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียสตลอดปี ดินภูเขาไฟเก่า อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่ต้นกาแฟต้องการ รวมถึงแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่มีปริมาณมากตลอดทั้งปี จึงทำให้กาแฟดาว (Dao Coffee) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา เอเชียตะวันออก

Locations

สยามสแควร์ วัน, ชั้น 4 winter zone


Contact

61 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

http://www.daocoffeethailand.com/contact.php