สวนดุสิต โฮม เบเกอรี่

สวนดุสิต โฮม เบเกอรี่

โฮม เบเกอรี่ ก่อตั้งขึ้นในราวพ.ศ. 2529 โดยผศ. มณี ปานเจริญ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยครูสวนดุสิต มีเป้าหมาย จัดตั้งเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาคหกรรมฯ ซึ่งปัจจุบัน เปลี่ยนฐานะเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มาของชื่อ “โฮม เบเกอรี่ “นั้น  มาจากแนวคิดของ รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑารัตน์    รองอธิการบดี ด้วยเห็นว่าร้านเบเกอรี่ภายใต้หลักสูตรคหกรรมศาสตร์นี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “โฮม อีโคโนมิก-Home Economic” เลยให้ชื่อร้านขนมแห่งนี้ว่า “โฮม เบเกอรี่”

โฮม เบเกอรี่ เริ่มต้นขึ้นในปี 2529 ตอนนั้นขนมพื้นฐานที่ทำออกมาจำหน่าย เป็นพวก  ขนมปัง คุกกี้ เค้กถ้วย ต่อมาค่อยมีการประยุกต์นำผลไม้-ขนมไทย มาเป็นวัตถุดิบ เช่น เค้กลูกตาล  เค้กฝอยทอง ซึ่งสูตรนี้น่าจะเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทย จากนั้นไม่นานมีการประยุกต์สูตรเค้กของต่างประเทศ ซึ่งเป็น เค้กหน้าคาราเมลเยิ้ม มีเม็ดมะม่วงหรือเม็ดถั่วโรยหน้า แต่เรานำมาอบให้นานขึ้นในสไตล์ไทยๆ กระทั่งกลายเป็นทอฟฟี่เค้ก ในที่สุด

ปัจจุบัน  “สวนดุสิต โฮม เบเกอรี่” ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300