เพลินวานพาณิชย์

เพลินวานพาณิชย์

อาหารและขนมกินเล่นของไทย ที่เกือบเลือนหายไปไปตามกาลเวลา รวบรวมไว้ที่เพลินวานพานิชย์ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสกลิ่นบรรยากาศในวันวาน เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุนของคนไทยดั่งคำว่า #ถ้าเราไม่นิยมไทยแล้วใครจะนิยมเรา

ร้านกาแฟที่ดำเนินการด้วยความพิถีพิถัน  ใส่ใจคัดสรรเมล็ดพันธ์กาแฟ คุณภาพที่ปลูกภายในประเทศโดยมีเป้าหมายที่กระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแฝ่ไทย ให้มีรายได้สม่ำเสมอและมั่นคง เกิดความยั่งยืนแห่งอาชีพที่สามารถสานต่อไปยังการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้นดั่งคำว่า #จะกินทั้งทีคนไทยต้องได้ประโยชน์