แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน

แค่สมัครหรือเปลี่ยนมาใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท รับสิทธิ์ลุ้นรถทุกเดือน

 

เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท

รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV รุ่น J 1.2 ซีดาน จำนวน 5 คัน (เดือนละ 1 คัน)

หรือแหวนเพชร E Color (เพชรน้ำ 99)  จาก Jubilee จำนวน 10 วง (เดือนละ 2 วง) มูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

1 ต.ค. 62 – 29 ก.พ. 63

 

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

หรือ แรบบิท ฮอตไลน์ โทร. 02 – 617 8383 , www.rabbit.co.th และ Facebook: RabbitCard

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ที่สมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท, บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63 จัดโดย บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (บัตรแรบบิท)
 • ผู้ที่สมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท 1 ใบ รับทันที 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสมัครหรือเปลี่ยนบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ได้มากกว่า 1 ใบ
 • รายการของรางวัลทั้งหมด ได้แก่ รถยนต์ Toyota Yaris ATIV รุ่น J 2 ซีดาน จำนวน 5 คัน มูลค่าคันละ 529,000 บาท และแหวนเพชร Jubilee E color (เพชรน้ำ 99)  น้ำหนักเพชรรวม 0.12 กะรัต จำนวน 10 วง มูลค่าวงละ 45,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 3,095,000 บาท
 • บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด จะทำการจับรางวัลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยของรางวัลที่จะจับแต่ละครั้ง ได้แก่ รถยนต์ยี่ห้อ Toyota Yaris ATIV รุ่น J 2 ซีดาน มูลค่า 529,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และแหวนเพชร Jubilee E color (เพชรน้ำ 99) น้ำหนักเพชรรวม 0.12 กะรัต มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 2 รางวัล โดยมีรายละเอียดการจับรางวัลในแต่ละครั้งดังนี้
  • ครั้งที่ 1 จับรางวัลวันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 11.00 น. สำหรับผู้ที่สมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62
  • ครั้งที่ 2 จับรางวัลวันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น. สำหรับผู้ที่สมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62
  • ครั้งที่ 3 จับรางวัลวันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 11.00 น. สำหรับผู้ที่สมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31ธ.ค. 62
  • ครั้งที่ 4 จับรางวัลวันที่ 14 ก.พ. 63 เวลา 11.00 น. สำหรับผู้ที่สมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62  – 31 ม.ค. 63
  • ครั้งที่ 5 จับรางวัลวันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 11.00 น. สำหรับผู้ที่สมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 29 ก.พ. 63
 • ธนาคาร และบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง bangkokbank.com, www.rabbit.co.th และ Facebook: RabbitCard โดยประกาศรายชื่อ 5 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 18.00 น.
  • ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 18.00 น.
  • ครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 18.00 น.
  • ครั้งที่ 4 ประกาศรายชื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 18.00 น.
  • ครั้งที่ 5 ประกาศรายชื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 18.00 น.
 • กรณีผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้รับรางวัลในเดือนนั้นๆ จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัลได้ในเดือนถัดไปจนกว่าจะจบกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทฯ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และต้องรับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป โดยกำหนดการมอบรางวัลเป็นดังนี้
  • ครั้งที่ 1 มอบรางวัลวันที่ 20 ธ.ค. 62
  • ครั้งที่ 2 มอบรางวัลวันที่ 20 ม.ค. 63
  • ครั้งที่ 3 มอบรางวัลวันที่ 24 ก.พ. 63
  • ครั้งที่ 4 มอบรางวัลวันที่ 19 มี.ค. 63
  • ครั้งที่ 5 มอบรางวัลวันที่ 20 เม.ย. 63
 • กำหนดรับของรางวัลที่ โชว์รูม โตโยต้า ลิบรา สาขาเกษตร-นวมินทร์ เลขที่ 650 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 พร้อมชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ บริษัทฯ จะยืนยันวันเวลาการรับรางวัล กับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง โดยแสดงหลักฐานในการรับรางวัล ดังนี้
  • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท พร้อมสำเนา
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ตรงกับการใช้สมัครหรือเปลี่ยนเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท พร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ผู้ได้รับรางวัลรถยนต์ต้องดำเนินการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง และต้องชำระค่าจดทะเบียน ค่าพ.ร.บ. ค่ามัดจำป้ายแดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะแจ้งในวันประกาศรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ตลอดระยะเวลากิจกรรม จนถึงวันได้รับมอบของรางวัล หากวันมอบรางวัล บริษัทฯ พบว่ามีการยกเลิกการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอยกเลิกการมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรายนั้นทันที
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลรถยนต์เป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหลักฐานการได้รับความยินยอมในการจดทะเบียนรถจากผู้ปกครองของผู้เยาว์
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว
 • ธนาคาร และบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลทั้งภาพและ/หรือเสียงไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือยกเลิกรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 602-606/2562
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 bangkokbank.com หรือ แรบบิท ฮอตไลน์  โทร. 02 – 617 8383, www.rabbit.co.th หรือ Facebook: RabbitCard