แรบบิท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เปิดการเดินรถไมโครบัส “ศาลายา-หมอชิต” อย่างเป็นทางการ
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (บีเอสเอส) ผู้ให้บริการบัตรแรบบิท นำโดย นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) จับมือ กรมการขนส่งทางบก นำโดย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ที่ 4 จากขวา) และ บริษัท ชัยวิเศษ แทร์นสปอท จำกัด นำโดย นายฉัตรชัย ชัยวิเศษ ประธานบริษัท (ขวา) ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถไมโครบัสสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ในเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา), สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (บรมราชชนนี), ถนนราชพฤกษ์, สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต ซึ่งการเดินรถสายนี้จะทำให้เกิดโครงข่ายการเดินทางสาธารณะที่เชื่อมโยงต่อเนื่องและเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ถือบัตรแรบบิทสามารถชำระค่าโดยสารรถสาธารณะด้วยบัตรแรบบิทได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น