สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

สิทธิประโยชน์หลัก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ต่อรอบบัญชี

 • เครดิตเงินคืน 5% เมื่อเติมเงิน/ ชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิท*
  • เมื่อเติมเงินแรบบิทผ่านบริการเติมเงินแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay
 • เครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT*

รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปูน)(จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 50 บาทต่อรายการ เมื่อชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิทหรือเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT)

 • เครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/ บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ บัตรหลัก/ รอบบัญชีบัตรเครดิต)

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมผู้ร่วมเดินทางที่เป็นคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี วงเงินรวมสูงสุดถึง 31,000,000 บาท/ เหตุการณ์ เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตอิออนแรบบิท แพลทินัม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือสมาชิกบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

คะแนนสะสม AEON Happy Point (20 บาท = 1 คะแนน)

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ทุกๆ 20 บาท จะได้รับคะแนนสะสม (AEON Happy Point) 1 คะแนน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัยหรือประกันชีวิตทุกประเภท การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และค่าบริการอื่นๆ เช่น ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ดอกเบี้ยจากหนี้ค้างชำระ ดอกเบี้ยการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต)

สิทธิพิเศษจากแรบบิท รีวอร์ดส (Rabbit Rewards)

สะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส เพื่อใช้แลกสินค้าหรือบริการต่างๆ พร้อมทั้งรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตู้คูปองแรบบิทหรือที่เว็บไซต์ rewards.rabbit.co.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรอิออน แรบบิท แพลทินัม (“สมาชิกบัตร”) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อเติมเงินแรบบิทผ่านบริการเติมเงินแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up) หรือใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท ต่อรายการเมื่อชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิท)
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปูน) ด้วยบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท ต่อรายการเมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT)
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการทางร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัตรหลัก /รอบบัญชีบัตรเครดิต

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกบัตรไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่ผู้ถือบัตรที่เปิดใช้งานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ก่อนเติมเงินแรบบิท Auto Top-up หรือใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay หรือเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT หรือชำระสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ของแต่ละเดือน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริม (ถ้ามี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าบัญชีของบัตรหลักและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ รายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัยหรือประกันชีวิตทุกประเภท การตัดชำระค่าสาธารณูปโภคและ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี ยอดผ่อนชำระสินค้า สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID) ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
 • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 2 รอบบัญชี นับตั้งแต่รอบบัญชีที่มียอดใช้จ่าย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ต้องคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระบัตรเครดิต และ / หรือสินเชื่อทุกประเภทของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดให้เครดิตเงินคืนสำหรับผู้ถือบัตร ในกรณีที่ :
 • ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19” ในมาตรการการพักชำระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
 • ลูกค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19”
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมดหรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่ผู้ถือบัตร หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือ การกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดของ แรบบิท รีวอร์ดส (Rabbit Rewards)

สามารถศึกษารายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทแรบบิท  rewards.rabbit.co.th หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส 026183777

สิทธิประโยชน์จากมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม               

รับสิทธิประโยชน์พิเศษกว่าเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

สิทธิประโยชน์ ณ โรงแรมชั้นนำและสนามบินทั่วโลก (Hotel & Airport Concierge Program)

Mastercard Travel & Lifestyle Services (Luxury Hotel and Resort program)

สิทธิประโยชน์จากโรงแรมและรีสอร์ท ชั้นนำกว่า 2,500 แห่งทั่วโลกที่ร่วมรายการ พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย เช่น

 • อภินันทนาการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านต่อวัน
 • อภินันทนาการของขวัญต้อนรับพิเศษมูลค่าสูงสุดกว่า 100 เหรียญสหรัฐ
 • อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักประเภทถัดไป ณ เวลาที่เข้าพัก ทั้งนี้ขี้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • อภินันทนาการ เช็คอินก่อนเวลา และเช็คเอาท์หลังเวลาที่ทางโรงแรมกำหนด ทั้งนี้ขี้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง

เงื่อนไข

 1. สำรองสิทธิ์ หรือตรวจสอบการใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ mastercard.com

Mastercard Airport Concierge

ให้คุณอุ่นใจและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม รับส่วนลด 15% สำหรับบริการ Meet & Greet  กว่า 700 สนามบินทั่วโลก

*กรุณาตรวจสอบระยะเวลาสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ mastercard.globalairportconcierge.com

สิทธิประโยชน์ ณ โรงแรมชั้นนำ (Hotel Programs)

 • One Night Free* สิทธิประโยชน์ ฟรีห้องพัก 1 คืน ณ โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วโลก
 • Royalty Status Match* รับสิทธิประโยชน์มากมายจากการเป็นสมาชิกโรงแรมในเครือชั้นนำทั่วโลก อาทิ อัพเกรดห้องพัก เช็คอินก่อนเวลา เช็คอินก่อนเวลา และเช็คเอาท์หลังเวลาที่ทางโรงแรมกำหนด
 • Pay Now Travel Later* สิทธิประโยชน์ส่วนลดสุงสุด 40% เมื่อทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า ณ โรงแรมชั้นนำทั่วโลก โดยสามารถเลื่อนกำหนดวันเข้าพักได้ 1 ครั้งภายใน 1 ปี

*กรุณาตรวจสอบระยะเวลาสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ specials.priceless.com/en-ap/homepage

สิทธิประโยชน์ ณ ร้านอาหารชั้นนำทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ ณ ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วเอเชีย แปซิฟิก วันนี้ – 31 ส.ค. 2564

 • One Dines Free* อภินันทนาการจากร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ทั้งในประเทศ และเอเชีย แปซิฟิก

ประกันภัยคุ้มครองการใช้จ่ายทางออนไลน์ (E-Commerce Protection)

ผู้ถือบัตรจะได้รับประกันภัยคุ้มครองการใช้จ่ายทางออนไลน์ หากไม่ได้รับสินค้า หรือ สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดการสั่งซื้อ สูงสุด 200 USD ต่อปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม วันนี้ – 31 มี.ค. 2565

รายการครอบคลุม : ระหว่างการจัดส่งสินค้า ที่ผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือไม่จัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ และ/หรือการจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน สำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์
 • ความชำรุดของสินค้าเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพจากการจัดส่ง
 • นอกจากนี้ มาสเตอร์การ์ดยังทำให้ขั้นตอนการเคลมง่ายขี้น ทางออนไลน์ที่ mycardbenefits.com

*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาสิทธิประโยชน์ที่ specials.priceless.com/en-ap/homepage

 

RABBIT MASTER CARD ONLINE&ACTIVATION CAMPAIGN [Sep 1, 2021 – Nov 30, 2021]

รับโค้ดส่วนลดลาซาด้า มูลค่า 400 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัมผ่าน AEON THAI MOBILE Application หรือเว็บไซต์อิออน และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร

รับเครื่องปั่นผลไม้แบบพกพา Xiaomi Mijia Portable Juicing Cup ขนาด 300 ML มูลค่า 2,291 บาท จำนวน 1 ชิ้น เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
*(โดยลงทะเบียน ด้วยรหัสพิมพ์ AEON1 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม 16 หลัก) หรือ

รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 1,000 บาท (500 บาท จำนวน 2 โค้ด) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
*(โดยลงทะเบียน ด้วยรหัสพิมพ์ AEON2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม 16 หลัก)

(สงวนสิทธิ์การมอบโค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ / 1 บัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่าน

SMS พิมพ์ AEON1 หรือ AEON2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 (ค่าบริการ 3 บาท/ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หรือเว็บไซต์ aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE Application (ไม่มีค่าบริการ)

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://m.aeon.co.th/lazadaRM

http://m.aeon.co.th/lazadaMR

ดูรายละเอียดบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เพิ่มเติมคลิก http://m.aeon.co.th/LZDMR400