สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

สิทธิประโยชน์หลัก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ต่อรอบบัญชี

 • เครดิตเงินคืน 5% เมื่อเติมเงิน/ ชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิท*
  • เมื่อเติมเงินแรบบิทผ่านบริการเติมเงินแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay
 • เครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT*

รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปูน)(จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 50 บาทต่อรายการ เมื่อชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิทหรือเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT)

 • เครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/ บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ บัตรหลัก/ รอบบัญชีบัตรเครดิต)

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมผู้ร่วมเดินทางที่เป็นคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี วงเงินรวมสูงสุดถึง 31,000,000 บาท/ เหตุการณ์ เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตอิออนแรบบิท แพลทินัม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือสมาชิกบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

คะแนนสะสม AEON Happy Point (20 บาท = 1 คะแนน)

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ทุกๆ 20 บาท จะได้รับคะแนนสะสม (AEON Happy Point) 1 คะแนน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัยหรือประกันชีวิตทุกประเภท การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และค่าบริการอื่นๆ เช่น ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ดอกเบี้ยจากหนี้ค้างชำระ ดอกเบี้ยการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต)

สิทธิพิเศษจากแรบบิท รีวอร์ดส (Rabbit Rewards)

สะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส เพื่อใช้แลกสินค้าหรือบริการต่างๆ พร้อมทั้งรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตู้คูปองแรบบิทหรือที่เว็บไซต์ rewards.rabbit.co.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรอิออน แรบบิท แพลทินัม (“สมาชิกบัตร”) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อเติมเงินแรบบิทผ่านบริการเติมเงินแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up) หรือใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท ต่อรายการเมื่อชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิท)
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปูน) ด้วยบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท ต่อรายการเมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT)
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการทางร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัตรหลัก /รอบบัญชีบัตรเครดิต

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกบัตรไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่ผู้ถือบัตรที่เปิดใช้งานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ก่อนเติมเงินแรบบิท Auto Top-up หรือใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay หรือเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT หรือชำระสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ของแต่ละเดือน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริม (ถ้ามี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าบัญชีของบัตรหลักและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ รายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัยหรือประกันชีวิตทุกประเภท การตัดชำระค่าสาธารณูปโภคและ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี ยอดผ่อนชำระสินค้า สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID) ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
 • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 2 รอบบัญชี นับตั้งแต่รอบบัญชีที่มียอดใช้จ่าย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ต้องคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระบัตรเครดิต และ / หรือสินเชื่อทุกประเภทของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดให้เครดิตเงินคืนสำหรับผู้ถือบัตร ในกรณีที่ :
 • ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19” ในมาตรการการพักชำระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
 • ลูกค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19”
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมดหรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่ผู้ถือบัตร หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือ การกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดของ แรบบิท รีวอร์ดส (Rabbit Rewards)

สามารถศึกษารายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทแรบบิท  rewards.rabbit.co.th หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส 026183777

สิทธิประโยชน์จากมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม               

รับสิทธิประโยชน์พิเศษกว่าเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

สิทธิประโยชน์ ณ โรงแรมชั้นนำและสนามบินทั่วโลก (Hotel & Airport Concierge Program)

Mastercard Travel & Lifestyle Services (Luxury Hotel and Resort program)

สิทธิประโยชน์จากโรงแรมและรีสอร์ท ชั้นนำกว่า 2,500 แห่งทั่วโลกที่ร่วมรายการ พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย เช่น

 • อภินันทนาการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านต่อวัน
 • อภินันทนาการของขวัญต้อนรับพิเศษมูลค่าสูงสุดกว่า 100 เหรียญสหรัฐ
 • อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักประเภทถัดไป ณ เวลาที่เข้าพัก ทั้งนี้ขี้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • อภินันทนาการ เช็คอินก่อนเวลา และเช็คเอาท์หลังเวลาที่ทางโรงแรมกำหนด ทั้งนี้ขี้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง

เงื่อนไข

 1. สำรองสิทธิ์ หรือตรวจสอบการใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ mastercard.com

Mastercard Airport Concierge

ให้คุณอุ่นใจและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม รับส่วนลด 15% สำหรับบริการ Meet & Greet  กว่า 700 สนามบินทั่วโลก

*กรุณาตรวจสอบระยะเวลาสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ mastercard.globalairportconcierge.com

สิทธิประโยชน์ ณ โรงแรมชั้นนำ (Hotel Programs)

 • One Night Free* สิทธิประโยชน์ ฟรีห้องพัก 1 คืน ณ โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วโลก
 • Royalty Status Match* รับสิทธิประโยชน์มากมายจากการเป็นสมาชิกโรงแรมในเครือชั้นนำทั่วโลก อาทิ อัพเกรดห้องพัก เช็คอินก่อนเวลา เช็คอินก่อนเวลา และเช็คเอาท์หลังเวลาที่ทางโรงแรมกำหนด
 • Pay Now Travel Later* สิทธิประโยชน์ส่วนลดสุงสุด 40% เมื่อทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า ณ โรงแรมชั้นนำทั่วโลก โดยสามารถเลื่อนกำหนดวันเข้าพักได้ 1 ครั้งภายใน 1 ปี

*กรุณาตรวจสอบระยะเวลาสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ specials.priceless.com/en-ap/homepage

สิทธิประโยชน์ ณ ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ ณ ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วเอเชีย แปซิฟิก วันนี้ – 31 ส.ค. 2564

 • One Dines Free* อภินันทนาการจากร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ทั้งในประเทศ และเอเชีย แปซิฟิก

ประกันภัยคุ้มครองการใช้จ่ายทางออนไลน์ (E-Commerce Protection)

ผู้ถือบัตรจะได้รับประกันภัยคุ้มครองการใช้จ่ายทางออนไลน์ หากไม่ได้รับสินค้า หรือ สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดการสั่งซื้อ สูงสุด 200 USD ต่อปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม วันนี้ – 31 มี.ค. 2565

รายการครอบคลุม : ระหว่างการจัดส่งสินค้า ที่ผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือไม่จัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ และ/หรือการจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน สำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์
 • ความชำรุดของสินค้าเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพจากการจัดส่ง
 • นอกจากนี้ มาสเตอร์การ์ดยังทำให้ขั้นตอนการเคลมง่ายขี้น ทางออนไลน์ที่ mycardbenefits.com

*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาสิทธิประโยชน์ที่ specials.priceless.com/en-ap/homepage

 

RABBIT MASTER CARD ONLINE&ACTIVATION CAMPAIGN [Jun 1, 2021 – Aug 31, 2021]

รับโค้ดส่วนลดลาซาด้า มูลค่า 400 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัมผ่าน AEON THAI MOBILE Application หรือเว็บไซต์อิออน และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร

และรับเพิ่ม โค้ดส่วนลดลาซาด้า มูลค่า 1,000 บาท (500 บาท จำนวน 2 โค้ด) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร (สงวนสิทธิ์การมอบโค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ / 1 บัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่าน

SMS พิมพ์ AT4 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 (ค่าบริการ 3 บาท/ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หรือเว็บไซต์ aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE Application (ไม่มีค่าบริการ)

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://m.aeon.co.th/lazadaRM

http://m.aeon.co.th/lazadaMR

ดูรายละเอียดบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เพิ่มเติมคลิก http://m.aeon.co.th/LZDMR400