ร่วมฉลอง Hello Kitty ครบรอบ 45 ปี ไปกับบัตรแรบบิทคอลเลคชั่นใหม่

 

บัตรแรบบิท คอลเลคเลคชั่น Hello Kitty

เพียงใบละ 269 บาท (จากปกติ 350 บาท)

พร้อมรับฟรีโมเดลกระดาษ 3 มิติ Hello Kitty Cube 3 มิติ limited edition (ลิขสิทธิ์แท้)

ขนาดสูง 6.5 ซม. มูลค่า 199 บาท (จำกัด 1 ชิ้น/ 1 บัตรแรบบิท)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบ และไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการประกอบ

จำหน่ายที่ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ทุกสถานี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

*ราคาดังกล่าวเป็นราคาบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่ามัดจำและมูลค่าเริ่มต้นในแรบบิท
ต้องเติมมูลค่าก่อนใช้งานและไม่สามารถคืนบัตรได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แรบบิท ฮอตไลน์ 0-2617-8383, Facebook: RabbitCard