ประกาศรายชื่อสำรองผู้โชคดีจากรายการ “แรบบิทแจกไม่อั้น ขับรถมันส์กันทุกเดือน” ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อสำรองผู้โชคดีจากรายการ “แรบบิทแจกไม่อั้น ขับรถมันส์กันทุกเดือน” ครั้งที่ 4

ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชร Jubilee Diamonds E Color (เพชรน้ำ 99) น้ำหนักเพชรรวม 0.12 กะรัต จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท
1. รัชดา เอี่ยมสอาด หมายเลขบัตรแรบบิท 08880521180XX
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
ผู้โชคดีรบกวนติดต่อที่ inbox Facebook: Rabbitcard ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์