ประกาศผู้โชคดีจากรายการแจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ผู้ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 39,000 บาท
1. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904039001-0065486
หมายเลขโทรศัพท์ 081-483-XXXX

ผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท
1. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904039001-0069546
หมายเลขโทรศัพท์ 095-682-XXXX
2. หมายเลขใบเสร็จ RB S1902143002-0060348
หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-XXXX
3. หมายเลขใบเสร็จ RB S1900611002-0095287
หมายเลขโทรศัพท์ 089-594-XXXX
4. หมายเลขใบเสร็จ RB S1905081002-0055082
หมายเลขโทรศัพท์ 064-515-XXXX
5. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904039001-0067158
หมายเลขโทรศัพท์ 095-870-XXXX