ประกาศผู้โชคดีจากรายการแจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ผู้ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 39,000 บาท
1. หมายเลขใบเสร็จ RB S1902224001-0134758
หมายเลขโทรศัพท์ 086-406-XXXX

ผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท
1. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904039001-0091190
หมายเลขโทรศัพท์ 096-996-XXXX
2. หมายเลขใบเสร็จ RB S1905081003-0067358
หมายเลขโทรศัพท์ 080-925-XXXX
3. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904039001-0091912
หมายเลขโทรศัพท์ 093-986-XXXX
4. หมายเลขใบเสร็จ RB S1905070001-0059492
หมายเลขโทรศัพท์ 089-821-XXXX
5. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904039001-0093436
หมายเลขโทรศัพท์ 064-340-XXXX