ประกาศผู้โชคดีจากรายการแจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ผู้ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 39,000 บาท
1. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904433004-0139842
หมายเลขโทรศัพท์ 086-316-XXXX

ผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท
1. หมายเลขใบเสร็จ RB S1900688002-0086307
หมายเลขโทรศัพท์ 085-937-XXXX
2. หมายเลขใบเสร็จ RB S1905081002-0067707
หมายเลขโทรศัพท์ 083-432-XXXX
3. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904039001-0081668
หมายเลขโทรศัพท์ 095-535-XXXX
4. หมายเลขใบเสร็จ RB S1900598001-0050061
หมายเลขโทรศัพท์ 092-259-XXXX
5. หมายเลขใบเสร็จ RB S1904791001-0054266
หมายเลขโทรศัพท์ 089-821-XXXX