ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป บัตรแรบบิททุกใบ ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน

บัตรแรบบิททุกใบ ต้องลงทะเบียนแสดงตัวตน (Know Your Customer หรือ KYC) เมื่อซื้อ หรือเติมมูลค่าเงิน หรือเติมเที่ยวโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ บัตรแรบบิทที่ไม่ได้ลงทะเบียน จะไม่สามารถเติมมูลค่าเงิน และเที่ยวโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
ที่ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที