ศูนย์บริการแรบบิท

ตอบสนองทุกความสะดวกให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นผ่าน สิทธิพิเศษต่างๆ และ บริการด้านอื่นๆ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ

สถานที่ตั้ง:

ชั้นออกบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม

เวลาทำการ:

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 20:00 น.

บริการของศูนย์บริการแรบบิท

บริการด้านข้อมูลและความช่วยเหลือ:

  • บริการด้านข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานบัตรแรบบิท พร้อมบริการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตรแรบบิท
  • บริการจำหน่ายบัตรแรบบิทพิเศษ หน้าบัตรลายพิเศษหรือคอลเลคชั่นต่างๆ พร้อมบริการเติมมูลค่าเงินในบัตร
  • บริการรับเรื่องขอคืนมูลค่าในบัตรแรบบิท และเปลี่ยนบัตรแรบบิท ตามเงื่อนไขการออกบัตรแรบบิทที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริการเปิดการใช้งานบัตรแรบบิท
  • บริการลงทะเบียนบัตรแรบบิท ( 8:00 น. – 19:00 น. เท่านั้น)

บริการสำหรับผู้ถือบัตรอิออนแรบบิท:

  • บริการเงินเติมมูลค่า (เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

บริการด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว:

  • บริการข้อมูลด้านเส้นทางการและการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส
  • บริการข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

*หมายเหตุ
ขอบเขตการให้บริการของศูนย์บริการแรบบิทเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้โดยไม่แจ้งให้ต้องทราบล่วงหน้า