เพียง 650 บาท/ ท่าน ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก

เพียง 650 บาท/ ท่าน ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก

เพียง 650 บาท/ ท่าน

เมื่อซื้อ Fun Package สำหรับวันธรรมดาทั้งเด็กและผู้ใหญ่

(บัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก + ชมภาพยนตร์ 4 มิติ)

หรือ เพียง 700 บาท สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ Peak Season

1 สิทธิ์ สามารถซื้อได้สูงสุด 4 ใบ

และชำระด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 65 - 31 ส.ค. 65

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • เพียง 650 บาท เมื่อซื้อบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก + ชมภาพยนตร์ 4 มิติ “Fun Package” สำหรับวันธรรมดาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หรือ เพียง 700 บาท สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และชำระด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ เท่านั้น
  • สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยต้องนำเอกสารที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยพร้อมกับวีซ่าทำงานในประเทศไทยมาแสดงที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อรับสิทธิ์
  • สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบต่อครั้ง / 1 บัตรแรบบิท หรือ 1 หมายเลขแรบบิท ไลน์ เพย์
  • กรุณาแจ้งพนักงานก่อนใช้สิทธิ์
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก โปรโมชั่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  •  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าและบริการ โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรงเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  •  กรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  •  ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น