1,500 บาท ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก

1,500 บาท ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก

 พิเศษเพียง 1,500 บาท/ ท่าน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) เมื่อซื้อบัตรสมาชิกรายปี ซีไลฟ์ แบงคอก (Annual Pass) ประเภท Premium และชำระด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

1 สิทธิ์ สามารถซื้อได้สูงสุด 4 ใบ

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • พิเศษบัตรสมาชิกรายปี ซีไลฟ์ แบงคอก (Annual Pass) ประเภท Premium ราคาเพียง 1,500 บาท/ ท่าน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) เมื่อชำระด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ เท่านั้น
  • บัตรสมาชิกรายปี ซีไลฟ์ แบงคอก (Annual Pass) ประเภท Premium สามารถเข้าชมได้ทุกวัน
  • การซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ใบ/ 1 บัตรแรบบิท หรือ หมายเลขแรบบิท ไลน์ เพย์
  • ราคาปกติของบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ประเภท Premium สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย: ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป ราคา 1,690 บาท  เด็กอายุ 3 – 11 ปี ราคา 1,590 บาท
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้
  • ซีไลฟ์ แบงคอก ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลาเปิด-ปิดทำการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น