ไอชิชา ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

ไอชิชา ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

เมื่อซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

(เครื่องดื่มราคาปกติ 25-60 บาท ไม่รวม Topping)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • ฟรีท้อปปิ้ง 5 บาท เมื่อชำระค่าเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ ด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์
  • 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
  • สาขาที่ร่วมรายการ: Airport link รามคำแหง
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น