ไอชิชา ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

ไอชิชา ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

เมื่อซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

(เครื่องดื่มราคาปกติ 25-60 บาท ไม่รวม Topping)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ก.พ. - มิ.ย. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท หรือลดราคา Topping 5 บาท จากราคาปกติ 10 บาท
  • รับสิทธิ์เมื่อชำระค่าเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ เท่านั้น
  • สาขาที่ร่วมรายการ: ร้านไอชิชา สาขา Airport Rail Link สถานีรามคำแหง เท่านั้น
  • 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น