ไอชิชา ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

ไอชิชา ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท

ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท หรือลดราคา Topping 5 บาท จากราคาปกติ 10 บาท

เมื่อซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

สาขาที่ร่วมรายการ: สาขา Airport Rail Link สถานีรามคำแหง

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • ฟรี Topping มูลค่า 5 บาท หรือลดราคา Topping 5 บาท จากราคาปกติ 10 บาทเมื่อซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์
  • 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
  • สาขาที่ร่วมรายการ: Airport link รามคำแหง
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น