เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ ลด 5.-

เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ ลด 5.-

เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์

โปรโมชั่น: ” ลดทันที 5.-” เมื่อจ่ายด้วยแรบบิท ที่ “เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์” ตั้งแต่ 50.- ขึ้นไป

ร้านค้า: เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์, ชั้น 6 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (ฝั่งโตคิว)

เมื่อชำระด้วย: บัตรแรบบิท / แรบบิท ไลน์ เพย์

รายละเอียดโปรโมชั่น: ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการเครื่องดื่มได้

*ทางร้านมีบริการเติมเงินบัตรแรบบิทและแรบบิท ไลน์ เพย์

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า