เอ็กซ์ คอฟฟี่ ลด 5 บาท

เอ็กซ์ คอฟฟี่ ลด 5 บาท

ลดทันที 5 บาท เมื่อซื้อเมนู eX Coffee, eX Tea หรือ eX Zaa (ราคาปกติ 50 – 60 บาท)

ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • ลดทันที 5 บาท เมื่อซื้อเมนู eX Coffee, eX Tea หรือ eX Zaa ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์
  • 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
  • eX Coffee ราคาปกติ 60 บาท, eX Tea ราคาปกติ 50 บาท หรือ eX Zaa ราคาปกติ 55 บาท
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น