เคียวโระ ลด 10%

เคียวโระ ลด 10%

ลดทันที 10 % สำหรับเครื่องดื่มราคาตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (สินค้าราคาปกติ 30 – 70 บาท)

เมื่อชำระด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • ลดทันที 10 % สำหรับเครื่องดื่มราคาตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป เมื่อชำระด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์
  • เครื่องราคาปกติ 30 – 80 บาท ราคาไม่รวม Topping
  • 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
  • เฉพาะสาขาสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณา