ส่วนลด 10 บาท ที่ CPN Food Court

ส่วนลด 10 บาท ที่ CPN Food Court

ส่วนลด 10 บาท เมื่อจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมหวาน ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ ที่ CPN Food Court

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขและข้อตกลง

– ส่วนลด 10 บาท เมื่อจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มหรือขนมหวานตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ ที่ CPN Food Court

– ส่วนลด 10 บาท/ ใบเสร็จ

– สาขาที่ร่วมรายการ: เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น GF (1) และชั้น GF (2), เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา, เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี ชั้น GF และชั้น 3, เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี

– โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อกลับบ้านได้

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น