สตาร์บัค ลด 100.-

สตาร์บัค ลด 100.-

เฉพาะวันศุกร์ ที่สาขา TST Tower เท่านั้น  ลดทันที 100 บาท

เมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาท ขึ้นไป

และชำระด้วย บัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 22 มี.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง

–           รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาท ขึ้นไป และต้องชำระด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ เท่านั้น

–           ส่วนลดนี้ใช้ได้ทุกวันศุกร์ของเดือนมีนาคม 62 – มิถุนายน 62 โดยเริ่มวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 62 ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62

–           1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ (ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อวัน)

–           สินค้าที่ไม่ร่วมรายการมีดังนี้

–           1. สินค้ากลุ่ม Merchandise หรือ ของที่ระลึกต่างๆ

–           2. ขนมหรือเบเกอรี่ที่ไม่ได้อยู่ในตู้แช่

–           3. เครื่องดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมทานต่างๆ

–          เครื่องดื่มราคาปกติ 90 – 220 บาท ไม่รวมราคา Customized drink และ Topping

–        Customization drink และ topping ราคาปกติ 15 – 30 บาท สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้

–           เบเกอรี่ในตู้แช่ราคาปกติ 40 – 165 บาท

 

–           สินค้าที่ไม่ร่วมรายการมีดังนี้

  1. สินค้ากลุ่มMerchandise หรือ ของที่ระลึกต่างๆ
  2. ขนมหรือเบเกอรี่ที่ไม่ได้อยู่ในตู้แช่
  3. เครื่องดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมทานต่างๆ

 

–           สาขาที่ร่วมรายการ: TST Tower เท่านั้น

–           ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

–           ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

–           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

–           ภาพตกแต่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

–           ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

–           ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

–           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

–           ภาพตกแต่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น