เทสต์ ออฟ ดิ ไอแลนด์ ลด 10 บาท

เทสต์ ออฟ ดิ ไอแลนด์ ลด 10 บาท

ลดทันที 10 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ที่ TASTE OF THE ISLAND ชั้น G สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 2 ก.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไข

  • ลดทันที 10 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป
  • ส่วนลด 10 บาท/ 1 ใบเสร็จ
  • สามารถใช้ร่วมกับรายการเครื่องดื่มและขนมหวานยอดรวมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  • สาขาที่ร่วมรายการ : เฉพาะ TASTE OF THE ISLAND ชั้น G สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้าเท่านั้น
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น