ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็ม บี เค ลด 5 บาท

ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็ม บี เค ลด 5 บาท

ลดทันที 5 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ สำหรับค่าอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่ศูนย์อาหาร ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็ม บี เค

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไข

– รับส่วนลด 5 บาท เมื่อชำระค่าอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม 50 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ด้วยบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ เท่านั้น ที่ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็ม บี เค

– 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า