ฟู้ด พาร์ค ฟรีเอส โคล่า 1 แก้ว

ฟู้ด พาร์ค ฟรีเอส โคล่า 1 แก้ว

ฟู้ด พาร์ค

โปรโมชั่น: ” รับฟรีทันที เอสโคล่า 1 แก้ว” จากราคาปกติ 25.- เมื่อชำระค่า “บัตร Food Card” มูลค่า 100 บาท (ประเภทแลกคืนไม่ได้)

ร้านค้า: ศูนย์อาหาร “ฟู้ด พาร์ค” เฉพาะสาขา ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กรุงเทพฯ

เมื่อชำระด้วย: บัตรแรบบิท / ยังไม่มีบริการแรบบิท ไลน์ เพย์

รายละเอียดโปรโมชั่น: บัตร Food Card มีมูลค่า 100 บาท ใช้แทนเงินสดสำหรับชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารฟู้ด พาร์ค  เฉพาะสาขาชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เท่านั้น และไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้

* ทางร้านมีบริการเติมเงินบัตรแรบบิท

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 16 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • 1 สิทธิ์ / 1 Food Card
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า