คลาสเซิลแบล็ค ซื้อ 1 แถม 1

คลาสเซิลแบล็ค ซื้อ 1 แถม 1

ซื้อ 1 แถม 1

ซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ ราคาตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป 1 แก้ว

รับทันทีอีก 1 แก้ว เมื่อชำระด้วย บัตรแรบบิท

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 - 31 พ.ค. 63

เงื่อนไขและข้อตกลง
  • ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ ราคาตั้งแต่ 40 บาท
  • สงวนสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์/1 ใบเสร็จ
  • ต้องชำระค่าเครื่องดื่มด้วย บัตรแรบบิท เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หมดเขต 31 พฤษภาคม 2563