รับฟรี เนสกาแฟ ลาเต้ และ เนสกาแฟ อเมริกาโน่ รวม 1 แพ้ก ที่ ฟู้ด สตรีท

รับฟรี เนสกาแฟ ลาเต้ และ เนสกาแฟ อเมริกาโน่ รวม 1 แพ้ก ที่ ฟู้ด สตรีท

เติมเงินบัตรแรบบิทตั้งแต่ 200บาทขึ้นไป ที่ Food Street

รับฟรี เนสกาแฟ ลาเต้ และ เนสกาแฟ อเมริกาโน่ รวม 1 แพ้ค (จำนวน 4 ซอง มูลค่า 25 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 - 31 ส.ค. 63

  เงื่อนไขและข้อตกลง
  • รับทันที NESCAFE Latte and Americano 1 แพ้ค (จำนวน 4 ซอง มูลค่า 25 บาท)เมื่อเติมเงินบัตรแรบบิทตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปเท่านั้น ที่ Food Street
  • จำกัดของสมนาคุณ1 แพค/ ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน
  • สาขาที่ร่วมรายการ: Food Street สาขาศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา, ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย, อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และอาคารไทยเบฟควอเตอร์
  • ผู้ที่เติมเงินบัตรแรบบิทตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่เติมเงิน ณ บริเวณจุดซื้อบัตรศูนย์อาหาร Food Legend เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของสมนาคุณ หากพบความชำรุดบกพร่อง หรือ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับของสมนาคุณ กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง