กรุณากรอกข้อมูลของคุณเพื่อลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม

Top Spender ในรายการส่งเสริมการขาย Never Ending Happiness

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรแรบบิท และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิทภายในระยะเวลากิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. ของท่านเพื่อคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมและประกาศผลรางวัล

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่ https://www.rabbit.co.th/bss-privacy-policy

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโปรโมชั่นต่อที่1 กว่า 40 แบรนด์ดังได้ ที่นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Top Spender ในรายการส่งเสริมการขาย Never Ending Happiness 

กิจกรรม Top Spender ของบัตรแรบบิท (“กิจกรรม”) เป็นกิจกรรมที่จัดโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด สำหรับผู้ถือบัตรแรบบิทที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดผ่านบัตรแรบบิท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จำนวน  50 ท่านแรก  และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง www.rabbit.co.th สำเร็จแล้วเท่านั้น โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต...


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม