คำถามที่พบบ่อย

Job icon

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

หากต้องการติดต่อเรา, สามารถโทรได้ 24 ชม. ผ่าน Rabbit Hotline 0-2617-8383

แรบบิทมาตรฐานออกได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบีทีเอสทุกสถานี

แรบบิทมาตรฐาน จำหน่ายราคา 300 บาท (ราคารวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร 150 บาท* ค่ามัดจำแรบบิท 50 บาท และมูลค่าเริ่มต้นในแรบบิท 100 บาท พร้อมใช้งาน)

ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ผู้ให้บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาต

ดู ผู้ให้บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาตได้ ที่นี่

สามารถใช้แรบบิทเพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งอื่น ๆ หรือใช้ชำระเงิน ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ให้บริการ อาทิ แมคโดนัลด์ สตาร์บัคส์ โอ บอง แปง...

สามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในแรบบิทได้ที่ผู้ให้บริการที่รองรับแรบบิท รวมถึงห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี

บริษัทฯ ไม่สามารถระงับใช้งานและคืนมูลค่าใด ๆ แก่ผู้ถือแรบบิทได้จนกว่าจะมีการลงทะเบียนแรบบิท ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ต่อไป

หากเกิดปัญหาขึ้นกับแรบบิทมาตรฐานหรือแรบบิทพิเศษ สามารถนำแรบบิทมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

สำหรับกรณีของแรบบิทธุรกิจหรือแรบบิทร่วม อาจต้องติดต่อองค์กรที่ออกแรบบิทเพื่อดำเนินการต่อไป